SDH Ústí

Stránky Sboru dobrovolných hasičů Ústí

Akce za rok 2003

4.1.2003  Členská schůze – viz. zápis – předání pokladny, předání dokumentů SDH a Hasičský ples
8.2.2003  Hasičský ples – po dlouhé době první počin ústeckých hasičů tohoto druhu. Výsledek byl jistě uspokojivý – účast i tombola hojné, nálada výborná.
23.2.2003  Vodění medvěda
12.3.2003 Výborová schůze – viz. zápis – nákup čerpacího agregátu a uspořádání pohárové soutěže.
3.4.2003  Výborová schůze – viz. zápis – lesní brigáda
12.4.2003  Lesní brigáda – sázení stromků v obecním lese – viz. zhodnocení v zápisu ze dne 3.4.2003
9.5.2003  Námětové cvičení okrsku Skalička v Dolních Těšících. Nezúčastnilo se družstvo SDH Zámrsky
18.5.2003  Pražský maratón – zúčastnili se Palička Miroslav a Rebenda Jakub. Umístění vynikající – Mirek 682 místo a Jakub 296 místo z více jak 4000 závodníků. Tentýž den jsme zakoupili čerpací agregát pro požární sport od SDH Radíkov v celkové hodnotě 70000Kč.
19.5.2003 Výborová schůze – viz. zápis – svěcení praporu v Zámrskách, kácení máje 2003, pohárová soutěž 2003.
24.5.2003 První kolo požárního sportu okrsku Skalička, které se konalo v Zámrskách u příležitosti svěcení praporu obce. Naše družstvo zde mělo možnost si naostro vyzkoušet náš nový stroj, zakoupený od SDH Radíkov. Družstvo bylo  složeno převážně z nových, mladých, členů a obsadilo první místo a postupuje tímto do druhého kola, které se koná 7.6.2003 v Čekyni.
Téhož dne jsme ve spolupráci s kulturní komisí pořádali „Kácení máje 2003“. Počasí přálo, účast návštěvníků byla hojná, dokonce přijela natáčet Česká televize, sice hlavně hrající kapelu Moravská Veselka, ale jistě to byla mimořádná událost. Opět mi nezbývá než konstatovat, že přípravou i realizací celé akce se zabývala stejná skupina lidí.
25.5.2003  Účast na svěcení praporu v Zámrskách.
31.5.2003 Soutěž požárního sportu ve Skaličce u příležitosti 110. výročí od založení SDH Skalička. Sestava našeho mužstva byla opět jako v Zámrskách – Jakub Dreiseitl, Rostislav Dreiseitl , Jiří Hadaš ml., Pavel Líva, Jaromír Nedbal ml., Lukáš Ševčík a Jakub Rebenda. Z celkového počtu 11. družstev obsadili časem  24,73 sekund nádherné 2.místo.
1.6.2003  Účast na oslavách SDH Skalička u příležitosti 110 let založení sboru (mše + slavnostní schůze).
7.6.2003 II. kolo soutěže v požárním sportu v Čekyni. Z celkového počtu 18. silných družstev obsadili časem  168,76 sekund 7.místo (požární útok – 25,33s, běh 100m překážek – 143,43s – 6 časů). Toto je velice významný počin našich mladých členů.
14.6.2003 Soutěž požárního sportu v Němeticích. Zúčastnilo se 15 družstev, naši obsadili s časem 26,15 sekund 6.místo.
21.6.2003 Soutěž požárního sportu v Olšovci. Zúčastnilo se 22 družstev, naši obsadili s časem 23,99 sekund 13.místo. Soutěž požárního sportu v Babicích. Zúčastnilo se 17 družstev, naši obsadili s časem 22,47 sekund 11.místo.
29.6.2003 Soutěž požárního sportu v Janovicích. Zúčastnilo se 17 družstev, naši obsadili s časem 19,24 sekund 7.místo.
12.7.2003  Soutěž požárního sportu v Černotíně. Zúčastnilo se 32 družstev, naši obsadili s časem 26,42 sekund 14.místo.
13.7.2003  Soutěž požárního sportu v Paršovicích. Zúčastnilo se 31 družstev, naši vzhledem k nedodržení času na přípravu byli diskvalifikováni.
19.7.2003  První ročník soutěže v požárním sportu o pohár SDH Ústí. K tomuto počinu jsme se odhodlali zejména proto, aby se naše SDH opět dostalo do podvědomí místních obyvatel i dalších obcí. Pohárová soutěž byla pojata spíše jako zpestření a odreagování od poměrně jednotvárných soutěží tím, že bylo použito netradičních prvků pro splnění disciplíny. Sálo se z místního potoka, který jsme kvůli zvýšení hladiny zahradili před mostkem TJ Sokol.  To se ovšem neobešlo bez potíží. Hráz jsme stavěli při velice slabém průtoku v potoce a podcenili jsme sílu vodního živlu. To se nám vymstilo v podobě silnějšího deště, když se značně zvedla hladina vody a hráz tento nápor nevydržela. Ani druhý pokus o stavbu hráze nebyl moc úspěšný a vlivem nedokonalého utěsnění voda hráz podemlela. Až třetí pokus, kdy dno hráze bylo navíc utěsněno pytli s pískem, se vydařil a hráz mohla posloužit ke zdaru soutěže.
  Přes veškeré snahy ovšem účast družstev nebyla nijak valná. Zúčastnilo se jich vč. našich dvou celkem sedm.  I přes toto ale musíme konstatovat, že se všechna soutěžící družstva výborně bavila a že první ročník vcelku vydařil i co se týká návštěvnosti diváků a příští rok se pokusíme v této tradici netradiční pohárové soutěže pokračovat.
25.7.2003   Členská schůze SDH Ústí. Hlavním bodem jednání bylo navržení a organizace  brigád na úpravu naší obce kvůli vyhodnocení soutěže „Vesnice roku“.  
26.7.2003 Soutěž požárního sportu o pohár SDH Horní Újezd, konaná v Provodovicích. Zúčastnilo se 24 družstev, naši obsadili s časem 23,93 sekund 15 místo.
3.8.2003 Soutěž požárního sportu ve Valšovicích.. Zúčastnilo se 28 družstev, naši obsadili s časem 25,87 sekund 18 místo.
9.8.2003  Soutěž požárního sportu konaná v Milenově. Zúčastnilo se 17 družstev, naši bohužel nebyli klasifikováni.
9.8.2003 Noční soutěž požárního sportu konaná ve Vítonicích, naši bohužel nebyli klasifikováni.
10.8.2003  Soutěž požárního sportu konaná v Luboměři. Zúčastnilo se 30 družstev, naši obsadili 12. místo.
16.8.2003  Soutěž požárního sportu o pohár obce Horní Těšice. Zúčastnilo se pouze 5 družstev, my jsme obsadili 3. místo. 30.8.2003  Soutěž požárního sportu o pohár SDH Choryně v klasické disciplíně sání z přírodního zdroje. Zúčastnilo se 10 družstev, naše SDH postavilo dva týmy.
V měsíci srpnu byla vymalována hasičská zbrojnice včetně klubovny, vykopány základy pro pergolu, nátěr dřeva pro pergolu a nátěr vrat hasičská zbrojnice.
14.9.2003  Soutěž požárního sportu O pohár starosty města v Hranicích. Zúčastnilo se  družstev, naši obsadili 17. místo.
20.9.2003  Soutěž požárního sportu v Podhoří, naši obsadili 9. místo.
27.9.2003  Soutěž požárního sportu v Černotíně, naši obsadili 8. místo.
14.10.2003  V ranních hodinách došlo k zahoření v kotelně domu č.p.14 – Smolkovi. Zásah prováděli profesionální hasiči HZS Hranice, poněvadž bylo zapotřebí dýchacích přístrojů. 
12.11.2003 Okrsková schůze SDH konaná ve Skaličce. Hlavním bodem jednání bylo sjednání termínů výročních valných  hromad SDH v našem okrsku. Bylo ujednáno, že valné hromady se konají:
– Těšice – 27.12.2003
– Zámrsky – 10.1.2004
– Skalička – 28.12.2003
– Ústí – 2.1.2004 v 17:00 hod
– VVH okrsku – 25.1.2004
14.11.2003 Schůze výboru SDH a kontrolní komise za účelem navržení kandidátů na cestu na Sicílii pro projekt partnerství obcí, konanou 25.11.03 – 2.12.03. Schváleni byli Rostislav Dreiseitl,  Miroslav Palička a Antonín Juráň.
25.11.2003 Odjezd zástupců obce na cestu na Sicílii pro projekt partnerství obcí. Za SDH se zúčastnili: Rostislav Dreiseitl, Miroslav Palička a Antonín Juráň. Vrátili se 2.12.2003.
5.12.2003  Tradiční mikulášský průvod, kterého se zúčastnili naši mladí členové za vydatného přispění další mládeže z obce.
9.12.2003  Schůze výboru SDH a kontrolní komise za účelem organizace výroční valné hromady SDH Ústí, která se uskuteční 2.1.2004 v klubovně hasičské zbrojnice. Dalšími body bylo řešení žádosti SDH Dolní Beřkovice o finanční pomoc při výstavbě hasičské zbrojnice a schválení vyznamenání členům našeho SDH.

Přesunout se na začátek