SDH Ústí

Stránky Sboru dobrovolných hasičů Ústí

Akce za rok 2011

21.10.2011 Schůze výboru SDH ohledně vyhodnocení obecní zabíjačky a organizace VVH.
1.10.2011 Další, už snad tradiční, akce – Obecní zabíjačka, kterou pořádáme ve spolupráci s kulturní komisí. Nádherné až letní počasí nám přálo. Hostů hojnost, stejně jako všemožných dobrot.
17.9.2011 Pohárová soutěž ve Špičkách. Závěrečná soutěž letošního sportovního roku. Ovšem se tento závěr moc nevydařil, naše družstvo mělo neúspěšný pokus. Nicméně po příjezdu domů jsme na akci pro děti, kterou uspořádal Spolek žen z Rouského na našem hřišti, předvedli všem návštěvníkům úspěšný požární útok. Tímto tedy byla naše letošní sportovní sezona, nutno poznamenat že dosti úspěšná, zdárně zakončena.
10.9.2011 Pohárová soutěž v Olšovci. Soutěžilo se na 2B. Soutěže se zúčastnilo 20 družstev a naše obsadilo s časem 16,99s sedmé místo.
9.9.2011 Schůze výboru SDH ohledně zhodnocení letošní Velké ceny a příprav na obecní zabíjačku, která se bude konat 30.9. a 1.10. ve spolupráci s kulturní komisí. Dále bylo na schůzi rozhodnuto, že schůze výboru se budou konávat vždy poslední pátek každého měsíce v hasičské zbrojnici za účelem provedení případných drobných prací na technice a vybavení.
3.8.2011 Soutěž VC v Provodovicích. Poslední letošní soutěž v cyklu VC OSH Přerov. Přestože se zde našemu týmu nadmíru dařilo a vytvořilo svůj nový osobní rekord v podobě dosaženého času 17,91, stačil tento skvělý čas až na sedmé místo z celkového počtu 18. družstev. Ovšem z našeho pohledu je to nádherné zakončení soutěžní sezony. Celkově v ní náš tým dosáhl počtu  119 bodů a v celkovém hodnocení celé VC obsadil zajisté krásné páté místo..
23.8.2011 Schůze výboru SDH ohledně možného partnerství Mikroregionu Hranicko s podobným polským regionem Kolonovski.
13.8.2011 Pohárová soutěž v Drahotuších. Zde náš soutěžní tým obsadil s časem 18,08 celkové 4. místo z 8-mi zúčastněných.
31.7.2011 Soutěž VC ve Valšovicích. Na této soutěži, kam dorazilo celkem 18. družstev, to naše obsadilo s časem 21,2s celkové 4. místo.
24.7.2011 Uspořádali jsme vlastní, již sedmou soutěž zařazenou do VC OSH Přerov. Poněkud jsme se obávali o náklonost počasí, ale nakonec vše dopadlo dobře, až na pár kapek při závěrečných útocích žen. Na naši letošní soutěž VC jistě nikdo nezapomene. Našemu soutěžnímu týmu se podařil husarský kousek, když s časem 18,80s zvítězil v konkurenci dalších 26. družstev. Snad se tento výkon líbil i všem divákům.
17.7.2011 Pohárová soutěž v Miloticích. Soutěže se zúčastnilo 12 družstev, naše obsadilo s časem 19,51s 4.místo.
16.7.2011 Soutěž VC v Horním Újezdu. Dosažený čas 18,33s na této soutěži vynesl našemu soutěžnímu týmu celkové 4. místo v konkurenci dalších 19. soutěžních týmů.
10.7.2011 Soutěž VC v Paršovicích. Naše družstvo zde dosáhlo času 18,39s a obsadilo s ním 5. místo z celkových 17. družstev.
9.7.2011 Soutěž VC v Černotíně. Z přítomných 15. družstev to naše obsadilo 12. místo s časem 23,09s.
7.7.2011 Schůze výboru SDH ohledně doladění příprav naší soutěže VC v hasičském sportu.
3.7.2011 Soutěž VC v Radkově Lhotě. Zde naše družstvo dosáhlo času 24,88s a ten vynesl celkovou 11. pozici z celkových 18. družstev.
2.7.2011 Soutěž VC v Jindřichově. Na této soutěži dosáhlo naše družstvo na pátou příčku z celkového počtu 17. družstev s časem 18,62s.
26.6.2011 Soutěž VC-EX v Radíkově. Na soutěž se dostavilo celkem 16. družstev a to naše dosáhlo času 18,64s a obsadilo s ním celkové 8.místo.
25.6.2011 Soutěž VC v Opatovicích. Soutěže se zúčastnilo celkem 20. družstev a naše obsadilo s časem 23,67s konečné 11.místo.
19.6.2011 Soutěž VC v Troubkách. Další soutěž cyklu Velké ceny OSH Přerov. Naše družstvo zde obsadilo s časem 18,96s celkové 11. místo z 18. přítomných soutěžních družstev.
18.6.2011 Soutěž VC v Olšovci. Na soutěž dorazilo celkem 17. družstev a naše se umístilo na výsledném 9.místě s časem 19,57s.
11.6.2011  V nočních hodinách došlo k požáru rodinného domu č.150. Jednalo se o nejtragičtější událost v dějinách naší obce, zahořelo podkroví domu. Zásahu se zúčastnily jednotky HZS Hranice, SDH Hranice, SDH Opatovice a naše zásahová jednotka. Likvidace požáru trvala tři hodiny. Naše jednotka pak měla dozor nad požářištěm a pomáhala spolu s dobrovolníky z řad obyvatel obce při vyklízení domu.
9.6.2011 Schůze výboru SDH ohledně příprav naší soutěže VC v hasičském sportu.
22.5.2011 Soutěž VC v Hlinsku. První letošní soutěž cyklu Velké ceny OSH Přerov. Soutěže se zúčastnilo celkem 16. družstev a naše obsadilo s časem 20,72s konečné 9.místo.
1.5.2011 Po čtyřech letech patřil sportovní areál v Ústí základnímu kolu v požárním sportu okrsku Skalička. Za deštivého a chladného počasí se zde sešly týmy Skaličky, Horních Těšic, Zámrsk a domácího Ústí, aby poměřily své síly v disciplinách 100 m s překážkami a požárním útoku. Klání přihlížela jen hrstka skalních fanoušků, kteří však svým povzbuzováním soutěži vytvořili bouřlivou kulisu. Při nástupu, který splňoval všechny nezbytnosti, se uskutečnila novinka letošního roku – pořadové cvičení. Díky vzpomínkám na léta strávená vojenskou službou proběhlo toto cvičení takřka ukázkově. Poté se přistoupilo k první disciplíně – 100 m s překážkami. Po součtu čtyř nejlepších časů se na prvním místě po této disciplíně umístilo domácí družstvo z Ústí. Nutno podotknout, že z bezpečnostních důvodů bylo upuštěno od běhu přes kladinu. Při disciplíně požární útok předvedlo s přehledem nejlepší útok družstvo ze Skaličky. Domácí družstvo skončilo v této disciplíně až na třetím místě, musím však poznamenat, že se na start této disciplíny domácí borci postavili jen v šesti mužích. Po sečtení výsledků z obou disciplín bylo pořadí následující: 1. Skalička, 2. Ústí, 3. Horní Těšice, 4. Zámrsky. Vítězná Skalička vybojovala právo reprezentovat náš okrsek na okresním kole.
22.4.2011 Schůze výboru SDH ohledně příprav základního kola soutěže v hasičském sportu.
16.4.2011 Brigáda v obecním lese. Spolu s ostatními složkami v obci jsme dosazovali smrkové sazenice. Oproti předchozím letům nám letos počasí obzvláště přálo a bylo vysazeno všech 2500 sazenic.
26.3.2011 Došlo při vypalování trávy poblíž komunikace mezi Ústím a Skaličkou k rozšíření ohně na přilehlou travnatou plochu. Přibližná zasažená rozloha byla cca 30x8m.
11.3.2011 Výborová schůze ohledně vyhodnocení Vodění medvěda a příprav organizace soutěže základního kola v hasičském sportu.
26.2.2011 Jedna s tradičních akcí – Vodění medvěda. Letos byla ve znamení krásného slunečného a mrazivého počasí, ovšem beze sněhu. Dvacetičlenný průvod byl bohatě obdarován občerstvením nejen v podobě koblížků, ale také například horkým čajem nebo slivovičkou. To nás všechny hezky rozehřálo a akci jsme zdárně dotáhli do konce, nehledě na bolesti nohou…
19.2.2011 Nás opustil dlouholetý bratr Vlastimil Palička.
27.1.2011 Schůze výboru SDH, na které jsme zhodnotili letošní ples a řešili přípravu „Vodění medvěda“.
15.1.2011 IX. Hasičský ples. Opět plný sál, opět bohatá tombola a doufejme že i opět spokojení hosté. K tanci a poslechu hrála skvělá skupina z Přerova – Elixír, ovšem zlatým hřebem programu plesu bylo jistě vystoupení sboru „Alexandrovci“, kteří snad nejednomu z přítomných vehnali svým vtipným výkonem slzy ho očí.

Přesunout se na začátek