SDH Ústí

Stránky Sboru dobrovolných hasičů Ústí

Akce SDH Ústí za rok 2023

 NADCHÁZEJÍCÍ UDÁLOSTI SBORU 
1.7.2023 – Oslavy 130 let od založení sboru. Při té příležitosti bylo uvažováno i s námětovým cvičením. Není ale rozhodnuto…
15.7.2023 – Ústecké gulášování – již „tradiční“ akce našeho a družebního sboru SDH Ústí u Vsetína. Letos poprvé se bude konat u nás…

 PROBĚHNUTÉ AKCE, UDÁLOSTI SBORU 

7.1.2023 – VVH SDH Zámrsky

27.1.2023 – Schůze výboru SDH – hlavním bodem byla organizace naší tradiční akce „Vodění medvěda“ a seznámení výboru se zřízením datové schránky sboru

11.2.2023 – Tradiční sborová akce – „Vodění medvěda“. Počasí se nám vydařilo, nebyla velká zima, sluníčko občas i vykouklo, nálada masek i otevřivších obyvatel obce skvělá! Jsme moc rádi, že zrovna tato akce je v povědomí našich spoluobčanů hluboce zakořeněna. Stejně věrna je nám i doprovodná kapela – LUHA z Jindřichova. Zde můžete shlédnout nějaké fotografie:

Zobrazit galerii

23.2.2023 – Výborová schůze – zhodnocení vodění medvěda, VVH okrsku Skalička, společné „Gulášování“  s družebním SDH Ústí u Vsetína.

24.2.2023 – Výroční valná hromada okrsku Skalička – Zámrsky v 18h. Oznámen termín oslav 130 let od založení sboru ve Skaličce 1.17.2023. Dále schválen termín 1.kola na 8.5.2023 – v Zámrskách.

27.4.2023 – Výborová schůze – zejména kvůli blížícímu se 1.kolu v hasičském sportu. Na této schůzi jsme schválili přijetí nových dvou členek do našeho sboru.

8.5.2023 – 1.kolo v hasičském sportu našeho okrsku Skalička. Všechny sbory se zdárně zúčastnily a akce splnila svůj účel. Naše družstvo skončilo na 3.místě.

22.6.2023 – Výborová schůze hlavně kvůli plánované akci „Ústecké gulášování“. Tato se koná 15.7.2023 na výletišti u nás v Ústí. 

Přesunout se na začátek