SDH Ústí

Stránky Sboru dobrovolných hasičů Ústí

Akce za rok 2006

5.12.2005  Tradiční mikulášská nadílka, na které se podíleli naši mladí členové.
2.12.2005  Obecní brigáda. Naši členové se zúčastnili úklidu po těžbě v obecním lese.
22.11.2006 Výborová schůze. Na programu jednání byla hlavně příprava Výroční valné hromady
16.9.2006  Školení velitelů zásahových jednotek. Konalo se na HZS v Hranicích
15.9.2006 Výborová schůze. Svolána byla zejména z důvodu projednání organizace  soutěže VC i v roce  2007.
27.8.2006  Výborová schůze. Hlavními body jednání bylo zhodnocení naší letošní VC a projednání organizace soutěže VC i v roce  2007.
27.8.2006 Soutěž VC v Provodovicích. Jednalo se o poslední letošní soutěž započítanou do hodnocení VC OSH Přerov. Ze zúčastněných 22.družstev jsme obsadili s časem 19,16s 6. místo. Tímto je letošní VC uzavřena a naše soutěžní družstvo obsadilo v jejím hodnocení slušné 8. místo.
26.8.2006 Soutěž VC v Drahotuších. Naše družstvo dosáhlo času 32,65s a vynesl nám celkové 11. místo z celkového počtu 14.družstev.
26.8.2006 Pohárová soutěž v Choryni. Ostatních 12.družstev jako každý rok pouze sledovalo, jak měníme traťový rekord. Družstvo starších dosáhlo času 43,6s a mladí obsadili opět druhé místo časem 55.3 s.
21.8.2006 Pohárová soutěž ve Vysoké. Přítomných 16 družstev se nám nepodařilo pokořit, bylo z našeho pokusu N.
21.8.2006 Pohárová soutěž v Lešné. Ze zúčastněných 14.družstev jsme dosáhli času 19,81s a obsadili jsme s ním krásné 3.místo
13.8.2006 Soutěž VC v Miloticích. Soutěže se zúčastnilo 22 družstev a my jsme obsadili slušné 6. místo v hodnocení VC s časem 20,60s. Bodově nám to přineslo dalších 6 bodů do jejího hodnocení.
22.7.2006 Soutěž VC v Horním Újezdě. Naše družstvo dosáhlo času 19,87s a vyneslo mu to celkové 9. místo z celkového počtu 21. soutěžních družstev.
16.7.2006 Naše SDH pořádalo pohárovou soutěž Velké ceny OSH Přerov. Zúčastnilo se oproti loňskému roku méně, 18 družstev mužů a 9 družstev žen. V tomto horkém letním dnu se nám akce vydařila jak organizačně, tak i sportovně. Naše družstvo obsadilo s časem 19,55s krásné třetí místo.
5.7.2006 Soutěž VC v Radkově Lhotě. Z 18-ti družstev mužů naše obsadilo s časem 21,30s druhé místo a přineslo nám další dva body do hodnocení VC.
25.6.2006 Soutěž VC EX v Radíkově. Z 18-ti družstev hodnocených ve VC se naši krásným časem 19,59 umístili  na neméně krásném 4. místě
24.6.2006 Soutěž VC EX v Opatovicích. Z 13-ti družstev hodnocených ve VC se naši s časem 21,28 umístili na 9. místě
18.6.2006 Pohárová soutěž v Němeticích. Z 9-ti soutěžních družstev se naše s časem 20,17sec umístilo na třetím místě
17.6.2006 Soutěž VC OSH Přerov v Olšovci. Naše družstvo dosáhlo se značně přeskládanou sestavou týmu času 21,06s a  umístilo se  na celkovém 6. místě z 15. družtev. Do hodnocení VC přibylo 6 bodů.
11.6.2006 Soutěž VC OSH Přerov v Bezuchově. S časem 20,79s jsme se umístili na 8. místě z 16. družtev a přibyly nám další čtyři body do VC.
10.6.2006 Soutěž 1.kola (okresní) požárního sportu v Horním Újezdu. Hodnocení soutěže se též započítává do hodnocení VC OSH Přerov. Ze 17. družstev mužů jsme skončili na 5.místě a přineslo nám to 6 bodů do hodnocení VC.
3.6.2006 Soutěž VC OSH Přerov v Býškovicích. Z 16. družstev mužů jsme s časem 34,82 umístili na celkovém 12. místě.
28.5.2006 Soutěž VC OSH Přerov ve Lhotce. Z 19. družstev mužů se naši časem 20,92 umístili na celkovém 9. místě a přínos 4 body do jejího hodnocení.
27.5.2006 Tradiční „Kácení máje“. V tomto roce zcela v režii hasičů. Jen pro upřesnění organizace: K poslechu i tanci hrálo oproti jiným letům TRIO BENE a tato změna se všem líbila. Dále vystouply děti z  ASPV Ústí a DDM Hranice. Počasí nás trošku děsilo celý den, ale vydrželo. Až v nočních hodinách se obloha protrhla, ale konec akce to neznamenalo, vydrželi jsme a po průtrži jsme vesele pokračovali.
21.5.2006 Soutěž VC v Hlinsku.  Byla to naše první letošní soutěž pořadu VC, ale vstup do sezony se moc nevydařil. S technickými potížemi naše družstvo dosáhlo času 36,06s a ten stačil pouze na 22.místo z 24. družstev.
13.5.2006 Základní kolo v hasičském sportu. Letos se mimo pořadí konalo v Zámrskách. Naše družstvo opět zvítězilo a postupuje do okresního kola.
5.5.2006 Členská schůze SDH ohledně kácení máje, sjezdu rodáků  a naší pohárové soutěže. Přestože pozvánku obdrželi všichni členové, kromě výboru se jednání zúčastnili pouze čtyři členové. Tato nemilá skutečnost o lecčems svědčí.
28.4.2006 Námětové cvičení našeho okrsku. Letos se uskutečnilo v Ústí a byla nacvičena dálková doprava vody z potoka do areálu bývalého JZD. Zúčastnily se všechny sbory okrsku a akce splnila svůj účel.
29.3.2006 V podvečer byl vyhlášen 3. povodňový stupeň, stav ohrožení. Vystěhováno bylo počítačové centrum spolu s knihovnou, hasičárna a byly zvednuty lavice v kostele.
28.3.2006 Vlivem tání a lokálních dešťů začala nebezpečně stoupat hladina řeky Bečvy. Nakonec byl v Ústí vyhlášen 2. povodňový stupeň. Vystěhovány byly šatny TJ Sokol a sklep pohostinství.

10.3.2006 Výborová schůze SDH ohledně vyhodnocení našeho plesu a vodění medvěda. Dále se jednalo o základním kole soutěže v hasičském sportu a o přípravě kácení máje.
22.2.2006 Výpomoc při úklidu hřiště TJ Sokol.
21.2.2006 Zaklínění ledových ker v korytu řeky Bečvy a následné zaplavení pozemků v obci Ustí. Pomáhalo se se stěhováním šaten TJ Sokol, kotelny pod kulturním domem. V hasičské zbrojnici bylo také učiněno opatření pro případné zaplavení. V nočních hodinách nebezpečí pominulo díky zásahu vodohospodářů na toku řeky v Hranicích.
18.2.2006 Tradiční vodění medvěda. Začali jsme v 9:00 v Mariánském Údolí. A musíme uznat, že letos nám přálo jak počasí, tak i účast masek. V tak hojném počtu jsme se již dlouho nesešli. Celkem průvod čítal 30 účinkujících. Nálada byla vynikající, tak doufáme, že tomu tak bude i v roce 2007.
5.2.2006 VVH okrsku Skalička. Letos se konala v Zámrskách. Zúčastnili se jí bratři Dreiseitl R., Líva P., Nedbal J. a Nehyba M.
28.1.2006 IV. Hasičský ples. Navázali jsme na osvědčenou tradici z minulých let a k účinkování jsme přizvali jak RK-Band Radek Kňura, tak i soubor moderních gymnastek z Přerova a myslíme si, že spolu s bohatou tombolou, čítající 80 cen se tento večer všem 84. platícím divákům líbil.
6.1.2006 Výborová schůze SDH ohledně příprav „Čtvrtého hasičského plesu“, který se bude konat 28.1.2006 v kulturním domě v Ústí.

Přesunout se na začátek