Akce za rok 2006

5.12.2005  Tradiční mikulášská nadílka, na které se podíleli naši mladí členové.
2.12.2005  Obecní brigáda. Naši členové se zúčastnili úklidu po těžbě v obecním lese.
22.11.2006 Výborová schůze. Na programu jednání byla hlavně příprava Výroční valné hromady
16.9.2006  Školení velitelů zásahových jednotek. Konalo se na HZS v Hranicích
15.9.2006 Výborová schůze. Svolána byla zejména z důvodu projednání organizace  soutěže VC i v roce  2007.
27.8.2006  Výborová schůze. Hlavními body jednání bylo zhodnocení naší letošní VC a projednání organizace soutěže VC i v roce  2007.
27.8.2006 Soutěž VC v Provodovicích. Jednalo se o poslední letošní soutěž započítanou do hodnocení VC OSH Přerov. Ze zúčastněných 22.družstev jsme obsadili s časem 19,16s 6. místo. Tímto je letošní VC uzavřena a naše soutěžní družstvo obsadilo v jejím hodnocení slušné 8. místo.
26.8.2006 Soutěž VC v Drahotuších. Naše družstvo dosáhlo času 32,65s a vynesl nám celkové 11. místo z celkového počtu 14.družstev.
26.8.2006 Pohárová soutěž v Choryni. Ostatních 12.družstev jako každý rok pouze sledovalo, jak měníme traťový rekord. Družstvo starších dosáhlo času 43,6s a mladí obsadili opět druhé místo časem 55.3 s.
21.8.2006 Pohárová soutěž ve Vysoké. Přítomných 16 družstev se nám nepodařilo pokořit, bylo z našeho pokusu N.
21.8.2006 Pohárová soutěž v Lešné. Ze zúčastněných 14.družstev jsme dosáhli času 19,81s a obsadili jsme s ním krásné 3.místo
13.8.2006 Soutěž VC v Miloticích. Soutěže se zúčastnilo 22 družstev a my jsme obsadili slušné 6. místo v hodnocení VC s časem 20,60s. Bodově nám to přineslo dalších 6 bodů do jejího hodnocení.
22.7.2006 Soutěž VC v Horním Újezdě. Naše družstvo dosáhlo času 19,87s a vyneslo mu to celkové 9. místo z celkového počtu 21. soutěžních družstev.
16.7.2006 Naše SDH pořádalo pohárovou soutěž Velké ceny OSH Přerov. Zúčastnilo se oproti loňskému roku méně, 18 družstev mužů a 9 družstev žen. V tomto horkém letním dnu se nám akce vydařila jak organizačně, tak i sportovně. Naše družstvo obsadilo s časem 19,55s krásné třetí místo.
5.7.2006 Soutěž VC v Radkově Lhotě. Z 18-ti družstev mužů naše obsadilo s časem 21,30s druhé místo a přineslo nám další dva body do hodnocení VC.
25.6.2006 Soutěž VC EX v Radíkově. Z 18-ti družstev hodnocených ve VC se naši krásným časem 19,59 umístili  na neméně krásném 4. místě
24.6.2006 Soutěž VC EX v Opatovicích. Z 13-ti družstev hodnocených ve VC se naši s časem 21,28 umístili na 9. místě
18.6.2006 Pohárová soutěž v Němeticích. Z 9-ti soutěžních družstev se naše s časem 20,17sec umístilo na třetím místě
17.6.2006 Soutěž VC OSH Přerov v Olšovci. Naše družstvo dosáhlo se značně přeskládanou sestavou týmu času 21,06s a  umístilo se  na celkovém 6. místě z 15. družtev. Do hodnocení VC přibylo 6 bodů.
11.6.2006 Soutěž VC OSH Přerov v Bezuchově. S časem 20,79s jsme se umístili na 8. místě z 16. družtev a přibyly nám další čtyři body do VC.
10.6.2006 Soutěž 1.kola (okresní) požárního sportu v Horním Újezdu. Hodnocení soutěže se též započítává do hodnocení VC OSH Přerov. Ze 17. družstev mužů jsme skončili na 5.místě a přineslo nám to 6 bodů do hodnocení VC.
3.6.2006 Soutěž VC OSH Přerov v Býškovicích. Z 16. družstev mužů jsme s časem 34,82 umístili na celkovém 12. místě.
28.5.2006 Soutěž VC OSH Přerov ve Lhotce. Z 19. družstev mužů se naši časem 20,92 umístili na celkovém 9. místě a přínos 4 body do jejího hodnocení.
27.5.2006 Tradiční „Kácení máje“. V tomto roce zcela v režii hasičů. Jen pro upřesnění organizace: K poslechu i tanci hrálo oproti jiným letům TRIO BENE a tato změna se všem líbila. Dále vystouply děti z  ASPV Ústí a DDM Hranice. Počasí nás trošku děsilo celý den, ale vydrželo. Až v nočních hodinách se obloha protrhla, ale konec akce to neznamenalo, vydrželi jsme a po průtrži jsme vesele pokračovali.
21.5.2006 Soutěž VC v Hlinsku.  Byla to naše první letošní soutěž pořadu VC, ale vstup do sezony se moc nevydařil. S technickými potížemi naše družstvo dosáhlo času 36,06s a ten stačil pouze na 22.místo z 24. družstev.
13.5.2006 Základní kolo v hasičském sportu. Letos se mimo pořadí konalo v Zámrskách. Naše družstvo opět zvítězilo a postupuje do okresního kola.
5.5.2006 Členská schůze SDH ohledně kácení máje, sjezdu rodáků  a naší pohárové soutěže. Přestože pozvánku obdrželi všichni členové, kromě výboru se jednání zúčastnili pouze čtyři členové. Tato nemilá skutečnost o lecčems svědčí.
28.4.2006 Námětové cvičení našeho okrsku. Letos se uskutečnilo v Ústí a byla nacvičena dálková doprava vody z potoka do areálu bývalého JZD. Zúčastnily se všechny sbory okrsku a akce splnila svůj účel.
29.3.2006 V podvečer byl vyhlášen 3. povodňový stupeň, stav ohrožení. Vystěhováno bylo počítačové centrum spolu s knihovnou, hasičárna a byly zvednuty lavice v kostele.
28.3.2006 Vlivem tání a lokálních dešťů začala nebezpečně stoupat hladina řeky Bečvy. Nakonec byl v Ústí vyhlášen 2. povodňový stupeň. Vystěhovány byly šatny TJ Sokol a sklep pohostinství.

10.3.2006 Výborová schůze SDH ohledně vyhodnocení našeho plesu a vodění medvěda. Dále se jednalo o základním kole soutěže v hasičském sportu a o přípravě kácení máje.
22.2.2006 Výpomoc při úklidu hřiště TJ Sokol.
21.2.2006 Zaklínění ledových ker v korytu řeky Bečvy a následné zaplavení pozemků v obci Ustí. Pomáhalo se se stěhováním šaten TJ Sokol, kotelny pod kulturním domem. V hasičské zbrojnici bylo také učiněno opatření pro případné zaplavení. V nočních hodinách nebezpečí pominulo díky zásahu vodohospodářů na toku řeky v Hranicích.
18.2.2006 Tradiční vodění medvěda. Začali jsme v 9:00 v Mariánském Údolí. A musíme uznat, že letos nám přálo jak počasí, tak i účast masek. V tak hojném počtu jsme se již dlouho nesešli. Celkem průvod čítal 30 účinkujících. Nálada byla vynikající, tak doufáme, že tomu tak bude i v roce 2007.
5.2.2006 VVH okrsku Skalička. Letos se konala v Zámrskách. Zúčastnili se jí bratři Dreiseitl R., Líva P., Nedbal J. a Nehyba M.
28.1.2006 IV. Hasičský ples. Navázali jsme na osvědčenou tradici z minulých let a k účinkování jsme přizvali jak RK-Band Radek Kňura, tak i soubor moderních gymnastek z Přerova a myslíme si, že spolu s bohatou tombolou, čítající 80 cen se tento večer všem 84. platícím divákům líbil.
6.1.2006 Výborová schůze SDH ohledně příprav „Čtvrtého hasičského plesu“, který se bude konat 28.1.2006 v kulturním domě v Ústí.

Přesunout se na začátek