SDH Ústí

Stránky Sboru dobrovolných hasičů Ústí

Akce konané v roce 2008

11.10.2008 První „Vesnická zabíjačka“. K jejímu pořádání jsme se rozhodli pro oživení akcí pořádaných pro občany. Ve spolupráci s kulturní komisí jsme se tedy vrhli do tohoto počinu. Akce se podle zájmu návštěvníků snad vydařila. Až na jednu chybičku – prasátko, byť mělo 212kg, bylo poněkud malé. Příště to budeme hold muset nějak pořešit. Ale důležité je, že snad všem chutnalo. Počasí nám také přálo, takže – příjemně prožitý den.
3.10.2008 Výborová schůze SDH – Projednávali jsme organizaci akce „Vesnická zabíjačka“, kterou pořádáme 11.10.2008 ve spolupráci s kulturní komisí obce.
6.9.2008 Pohárová soutěž ve Špičkách. Zde se soutěžilo na 2B hadice. Naši dosáhli s časem 18,74s na 9. místo ze 13. družstev.
4.9.2008 Výborová schůze SDH – hlavním bodem jednání bylo zhodnocení naší pohárové soutěže a rozhodnutí o jejím pořádání v příštím roce
30.8.2008 Tradiční pohárová soutěž v Choryni. Jedná se o soutěž v sání z přírodního zdroje. Soutěže se zúčastnilo 12 družstev. To naše letos obsadilo druhé místo.
23.8.2008 Soutěž VC v Drahotuších. Naše družstvo zde docílilo času 20,22s a díky němu obsadilo 8. místo z 21. družstev. Jednalo se o letošní poslední soutěž zařazenou do seriálu VC OSH Přerov a rozhodovalo se o konečném umístění soutěžních družstev. Naše družstvo se umístilo se 103. body na 7. místě z celkového počtu 23. hodnocených družstev ve VC.
17.8.2008 Soutěž VC ve Valšovicích. Na této soutěži naši sportovci obsadili s časem 30,26s výsledné 15. místo z celkového počtu 24. družstev.
9.8.2008 Pohárová soutěž v Miloticích. Soutěže se zúčastnilo 11 družstev. To naše obsadilo s časem 19,52s krásné 3. místo.
3.8.2008 Pohárová soutěž v Hustopečích. Naše družstvo obsadilo díky času 18,62s 5. místo z 17. družstev.
2.8.2008 Soutěž VC v Jindřichově. Obsadili jsme 6. místo z 21.družstev, s časem 18,49s.
27.7.2008 Zorganizovali jsme u nás již čtvrtou pohárovou soutěž zařazenou do tentokráte 14. ročníku VC OSH Přerov. Začali jsme v9:00 hod., oproti předchozím letům ovšem na hlavním hřišti TJ Sokol Ústí . A přestože nás několik dní před soutěží zlobilo počasí, vlastní den konání soutěže byl krásně slunečný a myslíme si, že se organizace zdařila a všem zúčastněným družstvům i divákům se soutěž líbila. 
19.7.2008 Soutěž VC v Horním Újezdě. Výsledkem bylo 16. místo z 25.družstev, a to díky času 21,25s.
13.7.2008 Soutěž VC v Paršovicích. Oproti předchozímu dni se nám slušně zadařilo. Z celkového počtu 25.družstev jsme s časem 19,60s obsadili krásné 4.místo.
12.7.2008 Soutěž VC v Černotíně. Nastoupili jsme v poněkud pozměněné sestavě a možná právě to mělo za následek, že se nám útok nepodařil a bylo z toho opět N. Škoda…
11.7.2008 Výborová schůze SDH – hlavním bodem jednání byla organizace naší pohárové soutěže VC
29.6.2008 Soutěž VC EX v Radíkově. Opět soutěž se silnou konkurencí družstev. Obsadili jsme časem 19,52s 9.místo z 21.družstev VC. Následně se naši sportovci přemístili do Němetic na tradiční pohárovou soutěž. Tam se jim ovšem nezadařilo a bylo z toho N.
28.6.2008 Soutěž VC EX v Opatovicích. V této velmi silně a kvalitně obsazené soutěži se naši sportovci umístili na 7.příčce z 21.družstev VC, a to časem 19,75s
22.6.2008 Soutěž VC v Troubkách. Našemu družstvu se zadařilo v konkurenci dalších 23. družstev a s časem 18,15s obsadilo krásné 4. místo
21.6.2008 Soutěž VC v Olšovci. Soutěže se zúčastnilo 26 družstev a naši obsadili s krásným časem 19,05s slušné 6. místo
14.6.2008 Pohárová soutěž v Rychlově. Našemu družstvu se podařilo dosáhnout krásného času 18,54s, ovšem i přesto stačil pouze na 9. místo z 26. soutěžních družstev
13-14.6.2008 Odborná příprava pro vybrané jednotky SDH okresů Olomouc a Přerov se zaměřením na úkoly ochrany obyvatelstva. Akce se konala ve srubovém táboře Smilov ve vojenském prostoru Libavá. Zúčastnilo se jí na 20 sborů z obou okresů. Na celkem 10 stanovištích nám bylo předvedeno vše potřebné k ochraně obyvatelstva zejména při živelních pohromách a různých haváriích. Školení vedli profesionální hasiči z HZS olomouckého kraje.
5.6.2008 Výborová schůze SDH – hlavním bodem jednání bylo zhodnocení akce „Kácení máje“, příprava odborné přípravy Libavá 2008 a předběžné organizační záležitosti ohledně naší pohárové soutěže VC
25.5.2008 Soutěž VC ve Lhotce. Naše družstvo dosáhlo času 22,92s a ten stačil pouze na 12.místo z 22. soutěžních družstev.
24.5.2008 Tradiční „Kácení máje“, opět pod patronací našeho sboru. Počasí sice poněkud zkoušelo naše nervy, ale nakonec se přece jen umoudřilo a celý den se vydařil a snad i návštěvníci byli spokojení.
 Ve stejný den se také konala soutěž VC v Býškovicích. Přestože naše družstvo dosáhlo slušného času 18,82s, stačil pouze na 7.místo z 26.družstev. Je vidět, že letos je laťka výkonů posazená již dosti vysoko. Tak uvidíme, jak letošní sezona dopadne.
18.5.2008 Soutěž VC OSH Přerov v Hlinsku. Jednalo se o úvodní soutěž letošního roku a našemu družstvu se začátek vcelku vydařil. Z celkového počtu 30. družstev obsadilo slušné 6. místo a na účet  našeho hodnocení naskočilo slušných 10bodů. Dosažený čas 21,05s.
8.5.2008 Základní (okrskové) kolo v hasičském sportu. Letos se organizace ujal sbor Horních Těšic. Našemu družstvu se moc nedařilo a skončili jsme na posledním místě. Snad jsme si tímto již vybrali smůlu na zbytek letošní sezóny.
7.5.2008 Výborová schůze SDH – hlavním bodem jednání byla příprava kácení máje
12.4.2008 Brigáda v obecním lese – sazení stromků a úklid lesa. Jednalo se o společnou akci obecních složek. Výdělek využijeme na činnost sboru, zejména na nákup PHM pro potřeby soutěží
4.4.2008 Školení jednotek SDH v Horních Těšicíci. Školili členové HZS Hranice
26.2.2008 Došlo k zahoření travního porostu při vypalování suché trávy v lokalitě za naší obcí směrem na Mahlotice. Ohnisko požáru se sice poměrně rychle rozšířilo, ale díky včasnému zásahu nedošlo k velkým škodám
12.2.2008 Opustil nás náš dlouhodobý člen, bratr Vojtěch Hradilík
15.2.2008 Výborová schůze SDH. Probírali jsme zhodnocení hasičského plesu a vodění medvěda
26.1.2008 Tradiční vodění medvěda. Počasí nám letos opět přálo a i když beze sněhu, přesto se akce vydařila a bohatému průvodu masek a snad i všem našim spoluobčanům líbila. Jim děkujeme za bohaté občerstvení.
12.1.2008 VI. Hasičský ples. Pokračovali jsme v nastoupené cestě z minulých let v pořádání plesu a k účinkování jsme přizvali jak RK-Band Radka Kňury, tak i pro zpestření vystoupení hostů, letos ovšem tanečnic ze školy Farídah. Doufáme, že spolu s bohatou tombolou, čítající 104 cen se tento večer všem 152. platícím divákům líbil.

Přesunout se na začátek