Akce SDH Ústí za rok 2023

 NADCHÁZEJÍCÍ UDÁLOSTI SBORU 
8.5.2023 – 1.kolo v požárním sportu okrsku Skalička – v Zámrskách… čas bude upřesněn
1.7.2023 – Oslavy 130 let od založení sboru. Při té příležitosti bylo uvažováno i s námětovým cvičením. Není ale rozhodnuto…

 PROBĚHNUTÉ AKCE, UDÁLOSTI SBORU 

7.1.2023 – VVH SDH Zámrsky

27.1.2023 – Schůze výboru SDH – hlavním bodem byla organizace naší tradiční akce „Vodění medvěda“ a seznámení výboru se zřízením datové schránky sboru

11.2.2023 – Tradiční sborová akce – „Vodění medvěda“. Počasí se nám vydařilo, nebyla velká zima, sluníčko občas i vykouklo, nálada masek i otevřivších obyvatel obce skvělá! Jsme moc rádi, že zrovna tato akce je v povědomí našich spoluobčanů hluboce zakořeněna. Stejně věrna je nám i doprovodná kapela – LUHA z Jindřichova. Zde můžete shlédnout nějaké fotografie:

Zobrazit galerii

23.2.2023 – Výborová schůze – zhodnocení vodění medvěda, VVH okrsku Skalička, společné „Gulášování“  s družebním SDH Ústí u Vsetína.

24.2.2023 – Výroční valná hromada okrsku Skalička – Zámrsky v 18h. Oznámen termín oslav 130 let od založení sboru ve Skaličce 1.17.2023. Dále schválen termín 1.kola na 8.5.2023 – v Zámrskách.

Přesunout se na začátek