SDH Ústí

Stránky Sboru dobrovolných hasičů Ústí

Akce za rok 2005

28.12.2005   Výroční valná hromada SDH Ústí.
2.12.2005   Výborová schůze SDH. Byl projednáván program VVH SDH Ústí a činnost na r.2006
19.11.2005  Shromáždění starostů sborů ve Velké
10.11.2005  Okrsková schůze v Ústí
28.10.2005  Obecní brigáda. Tentokráte jsme vypomáhali při vykopání děr pro výsadbu ovocných stromků v lokalitě kolem horního rybníka.
22.10.2005  Obecní brigáda. Naši členové se zúčastnili vybudování oplocenky v obecním lese.
7.10.2005   Výborová schůze SDH. Hlavními body jednání bylo řešení požadavků na obec na r.2006, organizace brigád konaných 22. a 28.10., rozvaha nad organizací „Kácení máje 2006“ a organizace soutěže cyklu Velké ceny OSH Přerov
24.9.2005   Soutěž Velké ceny v Černotíně. Jednalo se o poslední soutěž zařazenou do hodnocení Velké ceny OSH Přerov. Při tomto závodu se našemu družstvu opět povedl čas po 20 sekund – 19,89s a ten jim zajistil 7. místo z celkového počtu 15. soutěžních družstev a letos poslední 4 body do hodnocení VC.
17.9.2005  Oslavy 110 let od založení hasičského sboru v Ústí. Slavnost začala ve 13:00hod slavnostní valnou hromadou v KD. Po zahájení a přivítání hostů jsme uctili minutou ticha památku zesnulých členů. Poté následovalo kulturní vystoupení dětí ze základní školy. Následovalo přečtení historie sboru, předání pamětních listů, diskuse a závěr.
12.9.2005   Výborová schůze SDH. Jednali jsme o detailech organizace oslav 110 let trvání hasičského sboru v Ústí.
31.8.2005   Výborová schůze SDH. Jednali jsme o organizaci oslav 110 let trvání hasičského sboru v Ústí.
27.8.2005   Pohárová soutěž v sání z přírodního zdroje v Choryni. Stejně jako v předchozích letech se nám zadařilo. Družstvo starších skončilo s časem 45,8s na prvním místě a družstvo mladých skončilo na druhém místě s časem 47s. Takže první dva poháry jsme získali opět my. Ovšem na následující soutěži Velké ceny v Drahotuších jsme pohořeli díky nedokončenému útoku.
14.8.2005   Soutěž Velké ceny v Miloticích. Z důvodu dovolených se soutěže zúčastnilo naše družstvo v poněkud promíchané podobě a to se také odrazilo na výsledku. Čas 22,83s stačil pouze na 14. místo z 28. družstev. Přesto nám i tento výsledek přinesl další dva body do hodnocení Velké ceny.
7.8.2005    Pohárová soutěž v Lešné (VS). Zúčastnilo se 15 družstev, naše družstvo obsadilo s časem 22,87s 10. místo
31.7.2005   Soutěž Velké ceny ve Valšovicích. Zúčastnilo se 23 družstev, ale našemu se nedařilo – N. To už tak bývá, když se podceňují tréninky a někteří členové soutěžního družstva na smluvený trénink nepřijdou, aniž by i někomu řekli.
23.7.2005   Soutěž Velké ceny v Horním Újezdu. Sjelo se celkem 26 družstev, a to naše dosáhlo času 20,18s, který stačil na 6. místo. Do hodnocení VC přibylo dalších 6. bodů.
22.7.2005   Výborová schůze SDH. Body jednání byly hlavně zhodnocení soutěže velké ceny pořádané u nás a příprava na oslavy 110 let založení sboru.
17.7.2005 Naše SDH uspořádalo svoji první Velkou cenu. Předpokládaný nápor soutěžních družstev se potvrdil. 31 družstev mužů a 9 družstev žen není jistě málo. V této konkurenci soutěž zahájilo naše družstvo a s časem rovných 20 sekund se nakonec usadilo na celkovém 7.místě, které nám vylepšilo bodový zisk do hodnocení velké ceny o dalších 5 bodů. Počasí nám přálo a bylo to vidět jak na návštěvě diváků, tak i na dodržování pitného režimu všech zúčastněných. A neodpustím si poznámku, že přípravou a organizací soutěže se zabývali opět pouze členové výboru a soutěžního družstva. Alespoň že se někteří naši členové přišli na akci podívat.
10.7.2005   Soutěž Velké ceny v Paršovicích. Z 31. družstev jsme skončili s časem 23,1s na 15. místě, ale i přesto nám to přineslo další bod do hodnocení VC.
9.7.2005     Soutěž Velké ceny v Černotíně. Významný počin našeho družstva. Došlo k našemu prvnímu prolomení 19-ti sekundové hranice. Čas 19,88s  nám zajistil 4.  místo  z celkového počtu 21. soutěžních družstev. Takže přírůstek 8.b do VC.
5.7.2005     Soutěž Velké ceny v Milenově. Zápolilo společně 23 družstev. To naše získaným časem 20,77s obsadilo celkově 12. místo, ale v hodnocení VC to bylo 9. a přineslo nám další dva body do celkového hodnocení VC.
3.7.2005     Fotbalový turnaj družstev SDH okrsku Skalička konaný v Horních Těšicích. Naše fotbalové družstvo obsadilo 3. místo.
2.7.2005   Soutěž Velké ceny v Jindřichově. Ze 17. družstev naši  s časem 22,62s obsadili 12. místo.
26.6.2005    Soutěž Velké ceny v Radíkově. Na soutěž zavítalo 49 týmů a našich čas 22,66s stačil na celkové 35. místo, ale pro Velkou cenu to bylo 10. místo – tedy další jeden bod.
25.6.2005  Soutěž Velké ceny v Opatovicích. Zúčastnilo se 43 týmů, naši s časem 21,35s obsadili celkově 23. místo, ovšem do hodnocení Velké ceny se umístili na 6. místě a to nám přineslo 5 bodů do jejího bodování.
23.6.2005   Výborová schůze SDH. Na pořadu jednání bylo hlavně zhodnocení „Kácení máje“ a detaily pro organizaci naší první soutěže v cyklu Velké ceny.
19.6.2005 Pohárová soutěž v Němeticích. Soutěžních týmů bylo 12, ovšem našim se nezadařilo, bylo z toho N
18.6.2005 Soutěž Velké ceny v Olšovci. Náš čas 21,46s nám ale zajistil pouze 14. místo a 11. místo v hodnocení VC. Tudíž jeden bod nám o vlásek unikl.
12.6.2005   Soutěž Velké ceny v Bezuchově. Zúčastnilo se celkem 31 družstev, přičemž naši s časem 22,68s obsadili 14. místo, ale do Velké ceny se započítávalo jako 8. místo a tudíž 3 body do celkového hodnocení.
11.6.2005  Soutěž Velké ceny a druhého kola v Olšovci. Naše družstvo skončilo s časem 22,92s na celkovém třetím místě z celkového počtu 19. družstev a toto umístění nám do hodnocení Velké ceny přineslo pořádnou dávku 10. bodů. Ovšem daň za toto umístění byla vysoká. Při disciplíně 100m překážek utrpěl Pavel Líva vážné zranění pravé ruky, které si asi i vyžádá operativní zákrok. Tato událost mám poněkud zkomplikuje další účast na soutěžích i na samotné chystané naší Velké ceně. No – uvidíme…
1.6.2005  Naše webové stránky byly přesunuty na nový server – internet centrum (ic.cz), poněvadž na volny.cz nebylo vzhledem ke značné fotodokumentaci místo a za rozšíření prostoru bychom museli platit měsíční poplatky. Jen tak na okraj – stávající podoba stránek v sobě zahrnuje přes 164 fotografií.
27.5.2005  Soutěž Velké ceny v Býškovicích. Za účasti 25 družstev mužů naši s časem 20,34s obsadili 8. místo, které nám zajistilo další čtyři body do hodnocení Velké ceny. Odpoledne se uskutečnilo Kácení máje 2005. Oproti loňskému roku nám počasí přálo. Možná až moc a nejspíš se příšerné horko jistým způsobem podepsalo na účasti návštěvníků. Ale i tak se akce jistě vydařila.
22.5.2005 Soutěž Velké ceny v Hlinsku. Soutěže se zúčastnilo 28 družstev mužů a my jsme obsadili s časem 22,24sec. 14.místo ale i přesto nám to vyneslo první bod do hodnocení Velké ceny.
15.5.2005     První letošní externí soutěž v hasičském sportu konaná ve Lhotě. Bohužel se nám moc nevydařila a z 12. družstev naši časem 27,47sec skončili na 8. místě
13.5.2005    Výborová schůze SDH. Předmětem jednání byla organizace „Kácení máje 2005“, soutěže VC hasičského sportu a oslav 110 lest založení sboru v Ústí.
7.5.2005  První kolo v hasičském sportu. Své síly změřily družstva našeho okrsku. V letošním roce soutěž odehrála na hřišti ve Skaličce. Našim se trošku nepodařil požární útok, ale přesto to stačilo na postup do druhého kola, které se bude konat 11.6. v Olšovci. Jen tak na okraj – poprvé byla veřejně vyzkoušena elektronická časomíra naší výroby. Ještě ty mouchy a snad to bude dobré.
7.5.2005 Brigáda na přípravě pro zeleň u hasičárny a hospody. Opět jako na všech ostatních akcích se zúčastnili pouze někteří členové z výboru SDH.
15.4.2005 Výsadba stromků kolem cvičné dráhy pro SDH.
13.4.2005  Námětové cvičení okrsku Skalička. Zúčastnily se všechny sbory okrsku spolu s hasiči z Kelče. Cvičení probíhalo pod patronací  členů HZS z Hranic. Cílem bylo seznámení se s prostředím sociálního ústavu ve Skaličce, kde se provedla cvičná evakuace svěřenců, prověření hasebních zdrojů jak z místního hydrantu, tak i z přírodního zdroje. Dále byla provedena obhlídka zemědělského družstva ve Skaličce a v Ústí za účelem přístupnosti hydrantů a přívodů elektřiny. Na závěr bylo provedeno zhodnocení cvičení v kulturním domě v Ústí spolu se školením pro SDH.
18.3.2005 Členská schůze SDH. Hlavním bodem jednání byla příprava dne obce 2005, která bude ve znamení oslav 110 let založení sboru v naší obci.
11.2.2005  Výborová schůze SDH. Na programu bylo hlavně zhodnocení akcí „Hasičský ples“ a „Vodění medvěda“
6.2.2005 VVH okrsku Skalička. Letos se koná ve Skaličce. Zúčastnili se br. Palička M., Petrskovský R., Dreiseitl R. a Nehyba M.
29.1.2005 Tradiční vodění medvěda. Sraz masek je v 8:30 u hasičské zbrojnice.
22.1.2005 „Třetí hasičský ples“. Hrál opět Radek Kňura a všichni návštěvníci jistě uznali, že přes opakování to byla správná volba. Tombola byla pestrá a bohatá. Nastřádalo se 87 cen. Účast se také vydařila, 104 platících a myslíme, že i spokojených návštěvníků. Novinkou plesu byla účast  sboru moderních gymnastek z Přerova. Ty všem předvedly velice působivé sportovní vystoupení.
9.1.2005 Výroční valná hromada SDH Skalička. Delegáti: Dreiseitl R. a Juráň A.
8.1.2005 Výroční valná hromada SDH Zámrsky. Delegáti: Palička M a Nehyba M.
7.1.2005 Výborová schůze SDH ohledně příprav „Třetího hasičského plesu“, který se bude konat 22.1.2004 v kulturním domě v Ústí.

Přesunout se na začátek