SDH Ústí

Stránky Sboru dobrovolných hasičů Ústí

Akce za rok 2010

18.12.2010 Výroční valná hromada našeho SDH.
19.11.2010 Výborová schůze SDH. Hlavním bodem byla organizace letošní Výročné valné hromady, která se bude konat 18.12. v klubovně hasičské zbrojnice od 17.hod.
12.11.2010 Námětové cvičení našeho okrsku. Letos byl vyhlášen poplach se zásahem na letišti mezi Skaličkou a Dolními Těšicemi. Provedli jsme dálkovou dopravu vody z nedaleké přehrady s následným uhašením požáru. Po ukončení následovalo školení členů zásahových jednotek, tentokráte ze zdravotní přípravy.
2.10.2010 Již snad tradiční obecní zabijačka, uspořádaná spolu s kulturní komisí Obce Ústí. Letos jsme trošku pozměnili průběh, abychom byli schopni uspokojit co nejvíce strávníkům. Počasí na tuto akci bylo naprosto úžasné, tak doufáme že se všem návštěvníkům akce líbila.
18.9.2010 Oslavy 115. let od založení našeho sboru. Při této příležitosti jsme uspořádali slavnostní valnou hromadu a po jejím skončení následovala ukázka zásahu jednotky z HZS v Hranicích v prostoru před prodejnou Jednoty. Předvedli divákům vyproštění osob z havarovaného vozu a uhašení hořícího vozu.
13.9.2010 Výborová schůze SDH. Hlavním bodem byla organizace oslav 115.let od založení sboru .
11.9.2010 Pohárová soutěž v Olšovci – maraton na 2B. Zde naše sportovní družstvo dosáhlo času 16,28s a obsadilo s páté místo z 28.přítomných týmů
1.9.2010 Opět naši obec zasáhla blesková povodeň. Oproti předchozím letošním dvěma povodním neměla tak razantní účinek, ale i přesto dosáhla hladina vody takové míry, že byla omezena doprava obcí.
29.8.2010 Soutěž VC v Provodovicích. Byla to poslední letošní soutěž zařazená do seriálu VC OSH Přerov. Shodou okolností se právě na této soutěži našemu sportovnímu týmu podařilo překonat svůj osobní rekord, když dosáhlo času 18,01s – krásný čas, který ovšem stačil jen na 6. místo z celkem 25 zúčastněných družstev.
28.8.2010 Tradiční pohárová soutěž v Choryni v sání z přírodního zdroje. Obsadili jsme druhé místo z celkem 12. družstev.
24.8.2010 Výborová schůze SDH. Hlavním bodem byla příprava oslav 115.let od založení sboru
1.8.2010 Soutěž VC ve Valšovicích. Z celkem 24. družstev to naše obsadilo s časem 19,39s výsledné 10. místo. Ve stejný den se konala ještě pohárová soutěž v Hustopečích, kde naši sportovci obsadili 4. místo s časem 18,21s. Celkem zde startovalo 26 družstev.
31.7.2010 Pohárová soutěž v Jasenici (okr. Vsetín). Startovalo zde 12 družstev. To naše dosáhlo času 18,34s a obsadilo druhé místo.
25.7.2010 Uspořádali jsme vlastní, již šestou soutěž zařazenou do VC OSH Přerov. Počasí letos nebylo ideální, ale naštěstí chladné počasí nebylo alespoň deštivé. Zavítalo k nám 24 soutěžních družstev mužů a 11. družstev žen. Naši sportovci obsadili s časem 23,39s ne moc slavné 17. místo, ovšem organizace vlastní soutěže zvládlo na výbornou a opět si myslíme, že se všem soutěžícím i hostům u nás líbilo a zachovají nám svou přízeň stejně jako vydatní sponzoři, bez kterých by se soutěž těžko organizovala.
17.7.2010 Soutěž VC v Horním Újezdě. Zúčastnilo se jí 19. soutěžních družstev a to naše obsadilo 11. místo s časem 19,38s.
11.7.2010 Soutěž VC v Paršovicích. I zde naši dosáhli nádherného času 18,46s a díky němu obsadili neméně nádherné 3. místo z 27. družstev.
10.7.2010 Soutěž VC v Černotíně. Zde se našemu týmu podařil slušný kousek, když dosáhli času 18,34s a s ním obsadili naprosto úžasné 2. místo z 25. družstev.
9.7.2010 Výborová schůze SDH. Hlavním bodem byla příprava na naši Velkou cenu .
4.7.2010 Soutěž VC v Radkově Lhotě. Zde se bohužel moc nedařilo a výsledkem bylo 21. místo z 24. družstev díky času 49,47s.
3.7.2010 Soutěž VC v Jindřichově. Naši sportovci obsadili s časem 19,16s sedmé místo z celkového počtu 18. soutěžních družstev.
27.6.2010 Soutěž VC Ex v Radíkově. Z 20-ti družstev zařazených do VC naše obsadilo 9. místo, když dosáhlo času 18,87s.
26.6.2010 Soutěž VC v Opatovicích. Zúčastnilo se ji 19 družstev a to naše skončilo na 9. místě s časem 20.08s.
19.6.2010 Soutěž VC v Olšovci. Naše družstvo zde obsadilo opět slušné 7. místo z 22.družstev. Dosáhlo času 19,07s.
17.6.2010 Výborová schůze SDH. Hlavními body byla příprava na naši Velkou cenu a ohlédnutí za proběhlými povodněmi.
6.6.2010 Soutěž VC v Hlinsku. První soutěž letošního seriálu soutěží VC OSH Přerov. Přijelo na ni 24 družstev. Naši sportovci obsadili 9. místo s časem 19,25s a vyneslo jim to prvních 10 bodů do hodnocení VC.
5.6.2010 Pohárová soutěž v Kunovicích. Po základním kole to byla první letošní výjezdní soutěž. Zúčastnilo se jí 21 družstev a naše obsadilo s časem 18,89s sedmé místo.
2.6.2010 Opakovaně naši obec zasáhla povodeň. Její průběh i razance byl jen o něco mírnější, než ta předcházející. Ale i tak byl nejvyšší stupeň povodňové aktivity.
16.-19.5.2010Naši obec, stejně jako značnou část Moravy a Slezska, zasáhly největší záplavy od tragické povodně roku 1997. Po třinácti letech voda opět dosáhla až do hasičské zbrojnice a kostela.
Po dlouhotrvajících deštích se v neděli 16.5. začala zvedat hladina Opatovického potoka v obci. V 17 hodin začala evakuace majetku na fotbalovém hřišti, následovaly šatny TJ Sokol Ústí. Situace se však začala dramatizovat, a proto jsme přistoupili k evakuaci majetku ze suterénu hospody, kostela, hasičské zbrojnice, suterénu kulturního domu a obecního úřadu. Evakuace majetku trvala do pondělního rána.
V pondělí se Ústí probudilo do smutného rána. Centrum obce bylo kompletně zaplaveno, dostat se z jednoho konce obce na druhý bylo možné pouze na člunu nebo po dlouhé obcházce. Obcí neprojížděl autobus, mnoho lidí se nedostalo do zaměstnání. Zaplaveny byly všechny zmiňované obecní objekty kromě obecního úřadu a několik rodinných domů. Kolem 15. hodiny začala Bečva kulminovat, vodní stav se na limnigrafu v Teplicích zastavil na 641 cm, což odpovídá přibližně dvacetiletému průtoku. Každou vteřinu proteklo na Bečvě v Teplicích bezmála 800 kubíků vody.
V úterý voda opadá a začíná úklid zaplavených částí obce, ovšem kolem poledne se klesání vodní hladiny v obci zastavuje a dlouho stagnuje. Znovu začíná voda opadat ve večerních a nočních hodinách a od té doby již stále klesá.
Ve středu již voda z obce ustoupila a drží se jen ve sportovním areálu a přilehlých zemědělských pozemcích, proto se v obci pokračuje v úklidu.
Záplavy v naší obci se několikrát dostaly do televizního zpravodajství a na titulní stránky deníků. S důsledky povodně v obci se přijela seznámit i ministryně ŽP a členové poslanecké sněmovny. Členové sboru se podíleli na všech pracích, evakuovali majetek, drželi hlídky v nočních hodinách, pomáhali s úklidem v obci, čerpali vodu ze zatopených prostor, atd. Na pomoc nám přijely i sbory z Opatovic a Jindřichova. Mnoho členů našeho sboru si doslova šáhlo na dno svých možností a za to jim patří obdiv a uznání.

8.5.2010 Základní kolo v hasičském sportu. Letošního uspořádání se ujal sbor Zámrsk. Ovšem počasí to pořadatelům nemínilo nijak usnadnit. A bylo to vidět i na výsledcích. Do okresního kola postoupilo družstvo Skaličky. Naše skončilo na 4. místě.
7.5.2010 Schůze výboru SDH. Hlavními body bylo příprava kácení máje (vzhledem ale k pozdějším událostem jsme akci zrušili)
2.5.2010 Mše svatá v Ústecké kapli u příležitosti svatého Floriána – patrona hasičů
24.4.2010 Tradiční hasičská pouť na svatém Hostýně. Přítomnost našich členů na ní se po mnoho let již stala pravidlem.
17.4.2010 Pohřeb bratra Miroslava Šuby, našeho dlouholetého a velice aktivního člena sboru.
10.4.2010 Přibližně čtvrtina členů našeho sboru se zúčastnila lesní brigády, na které jsme sázeli sazenice mrku v lese Košarově. Počasí nám moc nepřálo i přesto jsme vysadili 1 600 stromků. Po ukončení brigády následovalo malé občerstvení.
19.3.2010 Schůze výboru SDH. Hlavními body bylo zhodnocení vodění medvěda a organizace kácení máje.
6.2.2010 Tradiční vodění medvěda. Letošní zima byla velmi bohatá na sníh, a proto si členové našeho sboru, kteří pro své spoluobčany uspořádali vodění medvěda museli připadat jako v obrázku Josefa Lady. I přes slabší účast masek se vodění medvěda povedlo a spokojeni snad byli i naši spoluobčané. Jako každý rok masky doprovázela kapela z Jindřichova.
22.1.2010 Schůze výboru SDH. Hlavními body bylo ohlédnutí za Hasičským plesem a příprava vodění medvěda
16.1.2010 VIII. Hasičský ples, který si užíval příjemně zaplněný sál. Také letos se nám podařilo nachystat bohatou tombolu a občerstvení, v podobě zvěřinových specialit, jednohubek a množství nealko i alkoholických nápojů. K tanci i poslechu hrála skupina Trio bene a večer návštěvníkům zpříjemnilo i vystoupení gymnastek z Přerova.

Přesunout se na začátek