SDH Ústí

Stránky Sboru dobrovolných hasičů Ústí

Akce za rok 2015

Akce SDH Ústí konané v roce 2015

27.9.2015 – Slavnosní valná hromada u příležitosti 120.let od založení hasičského sboru v naší obci. Začátek ve 13. v KD. Po schůzi proběhne kladení věnce na místním hřbitově k pomníku padlých a bude následovat ukázka hasičské techniky
28.8.2015 Schůze výboru SDH, tentokráte již kvůli detailnějším přípravám oslav
23.6.2015 Výborová schůze kvůli detailnější přípravě nadcházejících oslav našeho sboru
16.5.2015 Okrskové kolo v požárním sportu. Letos se organizace zhostí sbor z Horních Těšic. Začátek ve 13hodin.
24.4.2015 Schůze výboru SDH. Opět zejména kvůli přípravě oslav 120. let založení sboru v naší obci.
21.4.2015 Příprava cvičebního hřiště na novou soutěžní sezonu. Jednalo se hlavně o úpravu plochy pod základnou a úprava přilehlých prostor.
10.4.2015 Taktické cvičení hasičských sborů našeho okrsku. V letošním roce jsme prováděli dálkovou dopravu vody v Horních Těšicích – z hasičské nádrže na návsi do skladu bývalého družstva.
20.3.2015 Výborová schůze našeho sboru. Hlavním bodem bylo projednání organizace oslav 120.let od založení našeho sboru a představy o soutěžích v letošním roce.
13.3.2015 Schůze okrsku v Horních Těšicích. Hlavními body jednání byla organizace okrskového kola v požárním sportu a námětového cvičení. Za náš sbor se zúčastnili br. Nedbal, Líva P. a Nehyba 
13.2.2015 VVH okrsku. Letos její organizace připadla na náš sbor. Je trošku smutné, že přestože se konala u nás, zúčastnili se jí pouze tři členové výboru.
10.2.2015 Schůze výboru SDH, týkající se hlavně zhodnocení „XII. Hasičského plesu“, „Vodění medvěda“  a organizace VVH okrsku.
7.2.2015 Opět již tradiční akce našeho sboru – Vodění medvěda. Letos byla ve znamení neobvykle krásného, lehce mrazivého, sluníčkem doprovázeného počasí. Letos k nám sousedé byli opět víc než štědří. Horký čaj nebo slivovička nás krásně rozehřála a na zub bylo dobrot víc než dost. Akci jsme opět zdárně dotáhli do konce, nehledě na bolesti nohou…
31.1.2015 XII. Hasičský ples. Přivítali jsme již ověřenou hudební skupinu Kalej a plný sál snad spokojených návštěvníků. Bohatá tombola a mnoho dobrot k zakousnutí i svlažení hrdla byly jistě oním lákadlem této naší akce.
9.1.2015 Schůze výboru SDH, jejímž hlavními body byla organizace „XII. Hasičského plesu“ a VVH okrsku, která se letos konat u nás 13.2.2015.

Přesunout se na začátek